Užduotis

Šio uždavinio atsakymas - vietovardis (1 žodis).

Užuominos:

1.Borovaja
2.Ordinas
3. Miestas tylusis

Atsakymas: