Užduotis


Du medžiotojai kartu šauna į bėgančią tarp jų lapę.
Žinoma, jog pirmojo medžiotojo pataikymo tikimybė 0,2 ; antrojo 0,6.
Po pirmos salvės lapei kliuvo tik nuo vieno medžiotojo.
Kokia tikimybė, kad prašovė pirmasis medžiotojas?

Atsakymas:


Atsakymą pateikite nesuprastinama trupmena.(pvz: 2/7)