Užduotis

Pragaro vaikis, Seklys morka, Homeris Simpsonas, Šrekas, ...................., Neytiri, Tinkis Vinkis

Kokio personažo trūksta?

Atsakymas: (1 žodis; vardininko linksnis)