Užduotis

Karpžuvių būrio žuvies ir plėviasparnių būrio vabzdžio sąjungos rezultatas - statinys


Koks tai statinys?

Atsakymas: (1 žodis)