Užduotis

Aš dėl savęs mušu tave, o dėl tavęs mušu save. Užmušu tave, bet kraujas teka mano.


Kas?

Atsakymas: (1 žodis)