Užduotis

Maisto produktas, kurį vaikystėje Krišna vogė iš moterų, o pranašas Abraomas juo vaišino angelus

Atsakymas:(1 žodis)