Užduotis

Pavolgyje iš medžiotojų caro rinktas mokestis natūra

Atsakymas: