Užduotis

Miręs žmogus, amžinatilsis

Atsakymas: (1 žodis)