Užduotis

Iš duotų raidžių, sumaišytų atsitiktine tvarka, sudėliokite žodį:

B I I E K L R S S