Užduotis

Pokario Lietuvoje - artimas sovietų bičiulis