Užduotis

Natūralusis skaičius vadinamas kietuoju, jei jis užrašomas penkiais skirtingais skaitmenimis,

o pirmasis jo skaitmuo lygus likusių keturių skaitmenų sumai. Kiek yra kietųjų skaičių?

Atsakymas: