Užduotis

Drabužis, pavadintas atolo Ramiajame vandenyne vardu, kuriame buvo atliekami branduoliniai bandymai

Atsakymas: (1 žodis)