Užduotis

Europos miestas, per kurio dieną jo gyventojai dovanoja vienas kitam knygas ir rožes.

Atsakymas: